İbn Haldun’un hayat hikâyesi okurla buluştu

20. yüzyılın en önemli İslam siyaset felsefesi ve Farabi uzmanı kabul edilen Prof. Dr. Muhsin Mahdi’nin “İbn-i Haldun’un Tarih Felsefesi” eseri, VakıfBank Yayınları’ndan çıktı. Fuat Aydın tarafından Türkçe’ye ilk kez kazandırılan eser, İbn Haldun araştırmaları için önemli bir referans olmasının yanısıra, İbn Haldun’un hayat hikayesini de okurla buluşturuyor. Eser, Batı’da İbn-i Haldun felsefesi üzerine yapılmış ilk doktora tezlerinden biri. Binbir Gece Masalları’nın çevirisi ile de ün kazanan Chicago Üniversitesi profesörlerinden Muhsin Mahdi’nin bu eseri beş bölümden oluşuyor.

Kitabın bölümleri

“Bir Biyografinin Tarihsel Arka Planı ve Bölümleri”nde İbn Haldun’un düşüncesinin doğuşuna, dönemin Doğu ve Batı Müslüman dünyasına, siyasi ve ilmi kariyerine, erken dönem hayatına ve eğitimine, “Felsefe ve Hukuk” başlığını taşıyan ikinci bölümde ilimler tasnifine, felsefe eleştirisine ve metnini kaleme alırken takip ettiği üslubuna, “Tarihten Kültür İlmine” başlıklı üçüncü bölümde İbn Haldun’a kadar İslam tarih yazımında yaşanan gelişmelere, “Kültür İlmi: Konusu ve Problemleri” başlığını taşıyan dördüncü bölümde devlet, şehir, ekonomik hayat, tarih ve kültür ilmine, “Kültür İlmi: İlkeleri ve Yönetimi” başlıklı son bölümde ise kültürü doğasına, devlet ve kültür ilişkisine yer veriliyor.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.