Göğüs kanserinde erken teşhis hayat kurtarır!

Kanser hastalığı bedenimizin birçok nedenle denetim altına alamadığı, denetimsiz hücre bölünmesidir. Günümüzde kanser hastalığı en sık 2.ölüm nedenidir. Birçok faktöre bağlı olarak gelişmektedir. Bu faktörleri değiştiren ve değiştirilemeyen faktörler olarak ikiye ayırmaktayız. Değiştirilebilen faktörler: çevresel etkenler, beslenme alışkanlıkları, enfeksiyon ve kimyasal casuslar ile sigara-alkol tüketimidir.
Değiştirilemeyen faktörler ise yaş, cinsiyet, ırk ve genetiktir.

Fizikî aktivite kanser gelişimini önlemede çok değerli bir gözetici faktördür. Haftada 75-100 dakika nizamlı yürüyüşün göğüs kanser riskini %15 azalttığı görülmüştür. Bayanlarda en sık görülen kanser çeşidi göğüs kanseridir. Her sekiz bayandan birinde göğüs kanseri ile karşılaşmaktayız.

50 yaş ve üzerinde risk artıyor

Aile hikayesi ve 50 yaş üzeri olmak riski arttırır. Ailede göğüs kanseri olması riskini %30-80 arttırır,bu nedenle bu kümenin daha şuurlu olması gerekir. Göğüs kanserini erken yakalamak büsbütün size bağlıdır. Burada kendi kendine göğüs muayenesi tümörü erken evrede tespit etmemizi sağlar.

Erkeklerde de göğüs kanserine rastlamaktayız. Her yüz bayan göğüs kanserine karşılık bir erkek göğüs kanseri görülmektedir. Erkeklerde pek akla gelmediği ve göğüs muayenesi yapılmadığı için genelde bayanlara oranla daha geç evrede karşılaşılmaktadır. Erkeklerde de göğüste kitle yahut koltuk altında kitle üzere bulgular vermektedir.

Göğüste kızarıklık, şişlik belirtileri gösteriyor

Göğüs kanseri en sık göğüste kitle ile karşımıza çıkar ayrıyeten göğüste asimetri göğüs cildinde kızarıklık, şişlik, koltuk altında kitle biçiminde bulgu verebilir.
Evvelce tüm göğüs cerrahi olarak çıkarılırdı ve sonrasında kimi faktörlere bağlı olarak Kemoterapi ve Radyoterapi uygulanırdı. Şimdiki tedavi yaklaşımımız göğüs esirgeyici olarak isimlendirilen yalnızca tümörün alınmasıdır. Göğüs gözetici cerrahide ek olarak gözle görülemeyen tümör hücreleri ve geri kalan göğüs dokusu ışınlanarak organ muhafazası sağlanmaktadır.

Işın tedavisinde yani Radyoterapide son yıllarda büyük gelişmeler kaydededilmiştir. Evvelden bilhassa sol göğüs kanseri ışın tedavisinde kalp krizi riskinin arttığı görülmüş. Günümüzde ise yeni gelişen tekniklerle bu riski azaltılabilmektedir. Sol göğüs kanseri için teneffüs denetimi denilen teknik, kalp krizi riskini asgarî düzeylere indirmektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.